Nábor živnostníkov

Naša spoločnosť je špecializovaná na efektívny a rýchly nábor pracovníkov so živnostenským oprávnením (IČO). S naším odborným tímom a skúsenosťami v oblasti náboru vieme zabezpečiť spoľahlivých a kvalifikovaných živnostníkov v krátkom čase. Naším cieľom je zabezpečiť, aby vaši pracovníci so živnostenským oprávnením boli dobre preverený a prispeli k úspechu vášho podniku.

Služba zahŕňa

 • Vyhľadávanie a predvýber vhodných uchádzačov.
 • Osobný pohovor s uchádzačom vrátane vyhodnotenia jeho profesionálneho profilu.
 • Testovanie jazykových znalostí uchádzača.
 • Overenie referencií uchádzača.
 • Manažment pohovorov.
 • Manažment spätnej väzby uchádzačom.
 • Poskytovanie konzultácií týkajúcich sa konkrétnej pracovnej pozície.
 • Pravidelné reportovanie klientovi o priebehu náborového procesu.
 • Komplexné zabezpečenie administratívnych záležitostí týkajúcich sa zamestnancov.

Nábor zamestnancov na TPP (tretí pracovný pilier)

Efektívne a rýchle zabezpečenie náboru kvalifikovaných pracovníkov na TPP

Naša spoločnosť sa špecializuje na efektívny a rýchly nábor kvalifikovaných pracovníkov pre klientov hľadajúcich posilnenie v oblasti tretieho pracovného piliera (TPP). S našimi skúsenosťami a odbornosťou v oblasti náboru vieme zabezpečiť spoľahlivé a kvalifikované pracovnícke tímy pre TPP. Naším cieľom je zabezpečiť, a obsadiť pracovné pozície kompetentnými zamestnancami, ktorí prinesú pridanú hodnotu a pomôžu vám dosiahnuť vaše podnikateľské ciele v tejto dôležitej oblasti.

Služba zahŕňa

 • Vyhľadávanie a predvýber vhodných uchádzačov.
 • Inzerciu pracovných pozícií v súlade s dohodou s klientom.
 • Osobný pohovor s uchádzačom vrátane vyhodnotenia jeho profesionálneho profilu.
 • Manažment pohovorov.
 • Testovanie jazykových znalostí uchádzača.
 • Overenie referencií uchádzača.
 • Manažment spätnej väzby uchádzačom.
 • Poskytovanie konzultácií týkajúcich sa konkrétnej pracovnej pozície.
 • Pravidelné reportovanie klientovi o priebehu náborového procesu.

Vyhľadanie vhodného pracovníka/zamestnanca

Poskytujeme flexibilné riešenia v oblasti vyhľadávania ľudských zdrojov. Naše služby sú vhodné najmä pre obchodných partnerov v prípade neplánovaných zvýšených potrieb ľudského kapitálu a flexibilnej pracovnej sily. Naším cieľom je zabezpečiť efektívne a spoľahlivé dočasné pracovné sily, ktoré pomôžu vašej firme dosiahnuť krátkodobé pracovné ciele.

Služba zahŕňa

 • Vyhľadávanie a predvýber vhodných uchádzačov.
 • Inzerciu pracovných pozícií v súlade s dohodou s klientom.
 • Pohovory s uchádzačmi.
 • Manažment pohovorov.
 • Spravovanie spätnej väzby
 • Spracovanie dochádzky a miezd zamestnancov.
 • Pravidelné reportovanie klientovi.
 • Testovanie zručností v súlade s požiadavkami klienta.
 • Komplexné zabezpečenie administratívnych záležitostí týkajúcich sa zamestnancov.

Stavebná činnosť

Naši remeselníci dokážu realizovať stavby všetkých druhov podľa požiadaviek klienta od výstavieb až po kompletné rekonštrukcie.

 • MAĽOVANIE
 • MURÁRSKE PRÁCE
 • ZATEPLENIE BUDOV
 • BETONÁRSKE PRÁCE
 • VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
 • ARMOVACIE A ŠALOVACIE PRÁCE
 • MAĽOVANIEELEKTROMONTÁŽE DÁTOVÝCH SIETI, KAMEROVÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMOV
 • MONTÁŽ ELEKTRO ROZVÁDZAČOV A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁRNI
 • ELEKTROMONTÁŽE BYTOVÝCH A PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV
 • ELEKTROMONTÁŽE VÝROBNÝCH LINIEK A AUTOMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Elektroinštalácie

Naší certifikovaný elektrikári dokážu realizovať elektroinštalácie všetkých druhov podľa požiadaviek klienta, od drobných prác až po komplexné zapojenie rozvádzačov a elektrických zariadení.

Miesto pre Vašu reklamu...

Tak, ako je pre nás dôležitá spokojnosť našich zamestnancov, rovnako nám záleží na spokojnosti zamestnávateľov. Poskytujeme pomoc týmito spôsobmi: Profesionálne zabezpečujeme nárazový aj priebežný nábor pracovníkov – od jednotlivcov až po desiatky osôb. Každý výberový proces je koordinovaný skúseným koordinátorom z tímu so špecializáciou v danom odbore pre konkrétneho klienta. Sledovanie aktuálnej legislatívy a dodržiavanie jej požiadaviek sú samozrejmosťou pri našich službách. Poskytujeme komplexný a priebežný servis v oblasti náboru, čo zabezpečuje nepretržitú prevádzku v akejkoľvek oblasti. Rýchlo a spoľahlivo riešime nedostatok pracovnej sily výrobných liniek alebo prevádzok poskytovaných služieb. Pomáhame minimalizovať negatívne dopady fluktuácie nahradením nevýkonných alebo prepustených zamestnancov tak rýchlo, ako je to možné, umožňujúc vám sústrediť sa na vaše podnikanie a ziskovosť.

Napíšte nám recenziu...