Zaujímavosti

Čo musí urobiť živnostník pred vycestovaním za prácou do zahraničia?

Čo musíte urobiť ako prvé?

Rovnako ako iný ľudia, ktorí sa chystajú do zahraničia pracovne aj vy, ako živnostník si musíte skontrolovať svoje osobné doklady. Skontrolujte si či máte platný cestovný pas a občiansky preukaz. Tiež si zistite, aké povolenia potrebujete, a to nie len kvôli samotnej práci, ale aj ubytovaniu. Môže sa stať, že váš vodičský preukaz nebude platný v krajine, do ktorej máte namierené. Preto si zistite aj to. Pre istotu si spravte kópie dôležitých dokumentov, ako je občiansky preukaz, pas, diplomy, vysvedčenia, ,osvedčenia a tiež dokumenty týkajúce sa poistenia. Tieto kópie si preložte do jazyka vami vybranej krajiny. Z času na čas, sa každému stane, že ochorie alebo ho niečo rozbolí. Preto by vám nemal chýbať ani európsky zdravotný preukaz. Ten získate bezplatne môžete si ho vyžiadať u všeobecnej zdravotnej poisťovne. Môžete si ho vybaviť osobne na akejkoľvek pobočke, na ePobočke, telefonicky cez call centrum alebo pomocou mobilnej aplikácii VŠZP. Viac informácii na dozviete na https://www.vszp.sk/.epzp/.

Tri tmavomodré cestovné pasy na sebe.

Aké tlačivá potrebujete?

Kvôli zákonu, musíte spĺňať určité povinnosti pod ktoré patria aj tlačivá, ktoré je nutné obstarať. K ním patrí aj tlačivo PD A1 od sociálnej poisťovne. Týmto preukazujete to, že platíte sociálne poistenie v svojej rodnej zemi. Okrem toho, je tento dokument dôležitý kvôli tomu, pretože potvrdzuje že ako živnostník, ktorí vykonáva svoju živnostenskú prácu v zahraničí tak robí na základe slovenského živnostenského oprávnenia. Tento dokument získate bezplatne a to na akejkoľvek pobočke sociálne poisťovne. Sú dve typy tohto formulára. Pre zamestnanca a pre SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba. S vybavením tohto formuláru neotáľajte pretože sociálna poisťovňa má na jeho spracovanie a vystavenie 45 dní a to odo dňa podania žiadosti. Žiadosť môžete podať buď elektronicky alebo písomne v listinnej podobe. Formulár PD A1 a osobné doklady musíte mať pri sebe aj cudzine pretože vás môžu skontrolovať so zahraničných úradov. Dvojnásobne to platí pre živnostníkov, ktorí sa vyhýbajú plateniu odvodov do zahraničného sociálneho systému. Nato aby ste získali formulár PD A1 tak musíte spĺňať pár podmienok. Vaša živnosť musí byť otvorená na Slovensku. Je nevyhnutné aby bola aktívna minimálne 2 mesiace. Činnosti, vykonávané v zahraničí by mali byť rov

 

Pridaj komentár